Foreningsdriften

Bestyrelses- og månedsmøder

Foreningen holder regelmæssigt månedsmøde først på måneden kl 19:00 i Medicinerhuset. Før møderne afholdes bestyrelsesmøder. Alle er velkomne, men kun bestyrelsesmedlemmerne har stemmeret ved afstemninger. Se venligst vores kalender eller Facebook-side for dato for det næste møde.

På månedsmøderne er det særligt arrangementer, samarbejder og det generelle arbejde med foreningen, der er på dagsordenen.

Alle – uanset medlemsstatus – er meget velkomne til at deltage i vores møder, komme med forslag til kurser, foredrag og andre arrangementer samt hjælpe med driften af foreningen. Vi er meget glade for inputs!

Venligst kontakt os på vores e-mail (sats@sats-aarhus.dk) eller på Facebook for mere information om det næste møde.

SATS Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i oktober måned, og her træffes alle større beslutninger for foreningen. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret, og vi skal hvert år have valgt en bestyrelse og have fastsat kontingentet for foreningen.

Alle er naturligvis mere end velkomne til generalforsamlingen, men kun medlemmer har stemmeret.