Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i oktober måned, og her træffes alle større beslutninger for foreningen. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret, og vi skal hvert år have valgt en bestyrelse og have fastsat kontingentet for foreningen.

Alle er naturligvis mere end velkomne til generalforsamlingen og se hvem den nye bestyrelse bliver, men kun medlemmer har stemmeret.

Dato for næste generalforsamling:

26. oktober 2023

For at stille op til bestyrelsen skal man være medlem og til stede, eller på forhånd have afgivet skriftlig fuldmagt vedrørende opstilling. Kun medlemmer af SATS Aarhus har stemmeret på generalforsamlingen.
Forslag skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

Den foreløbige dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Beretning fra nedsatte udvalg
  5. Forelæggelse af regnskab
  6. Fastlæggelse af næste års kontingent
  7. Behandling af evt. indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse
  9. Valg af intern revisor
  10. Eventuelt

Log Ind

E-mail *
Password *
husk-mig